AnasayfaGENEL BİLGİLERTARİHÎ SÜREÇSİYASİ HAYATSTATÜ SORUNUULUSLARARASI POLİTİKADAKİ YERİİNSAN HAKLARI İHLALLERİ

KOSOVA:

Anasayfa

TAKDİM

Kronoloji

KİMLİK BİLGİLERİ

BİYOGRAFİ (Mehmet Akif Ersoy)

Gezi Notları (Kosova'da)

İHH İNSANİ YARDIM VAKFI KOSOVA FAALİYETLERİ

İHH İNSANİ YARDIM VAKFI KOSOVA FAALİYETLERİ

İHH İnsani Yardım Vakfının Kosova faaliyetleri

İHH tarafından Kosova savaşı boyunca 155 tırlık insani yardım malzemesi gönderilmiştir. Bu yardım malzemeleri arasında gıda, elbise ve tıbbi yardım araçlarından başka temizlik malzemeleri, çadır, battaniye, yatak, mutfak eşyaları gibi zaruri yaşam gereçleri de bulunmaktadır.

Merkezi İstanbul’da bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı, Bosna savaşı ile birlikte insani yardım çalışmalarına başlamıştır. Vakfın kuruluş nedeni “Nerede olursa olsun sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, savaş, tabii afet, vb. sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, aç ya da açıkta kalmış, zulme uğramış bulunan tüm insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihmal edilmemesi için gerekli tüm girişimleri yapmak olarak açıklanmaktadır. Bu çerçevede Bosna ile başlayan faaliyet alanı, 10 sene sonrasında Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu başta olmak üzere Afrika, Orta Asya ve Uzakdoğu’ya; hatta Latin Amerika’ya kadar uzanmıştır.

İHH’nın Kosova çalışmaları 1998–99 savaşı öncesine dayanmaktadır. Savaşla birlikte ise Bosna-Hersek ve Çeçenistan savaşlarında gösterilen yararlılıkların tecrübesi bu coğrafyaya aktarılmış ve savaş boyunca yerinde bir planlama ile sayıları bir milyona varan mültecilerin yarısına yakın bir kısmına ulaşılmıştır. Savaş boyunca insani yardım malzemesi olarak gönderilen miktar 155 tırdır. Bu yardım malzemeleri arasında gıda, elbise ve tıbbi yardım araçlarından başka temizlik malzemeleri, çadır, battaniye, yatak, mutfak eşyaları gibi zaruri yaşam gereçleri de bulunmaktadır. Bunun dışında sekiz seneden beri hiç aksatmadan Kosova’ya yönelik olarak Kurban bayramlarında kurban kesim çalışmaları yapılarak, ekonomik durumları kötü olan, kimsesiz ya da savaşta aile fertlerini kaybeden insanlara moral verilmeye çalışılmıştır. İHH Türkiye’nin bölgede en yoğun çalışan sivil toplum kuruluşu olmasının yanında, savaş sonrası düzenlenen bir ödül töreninde İtalya ve Norveç kökenli iki STK ile birlikte bölgeye en çok yardım ulaştıran kurum olmuştur.

İHH, yardım çalışmalarını 500 binden fazla mültecinin bulunduğu Arnavutluk’ta Elbasan, Kukkes, Durres, İşkodra, Şkalnum, Vlara, Bayram Curi, Tropoja, Tiran ve Tiran’a bağlı beş ayrı noktadan yapmıştır. 360 bin mültecinin bulunduğu Makedonya’daki dağıtımlar ise Üsküp, Kalkandelen, Gostivar, Kumanova, Raduşa, Runitsa, Danişevs, Malina, Haraçina, Studeniçan, Saray, Lipkova ve Gırçes bölgelerinden yapılmıştır. Bunun dışında Sancak’ın Rojaya ve Novi Pazar şehirlerinde, Bosna-Hersek’in Saraybosna kentinde ve Türkiye’deki Arnavut mültecilere insani yardımlar yapılmıştır. İHH’nın Kosova’daki merkezi ise o dönemde başkent Priştina’da açılmıştır. Buradaki depolarından hemen hemen tüm Kosova’da yardım faaliyetleri sürdürülmüştür.

İHH, Priştina ve Prizren Devlet Hastaneleriyle Priştina Ruh Sağlığı Hastanesi’ne de yardımlarda bulunmuştur. Bunun dışında 100’den fazla Kosovalı yaralının Türkiye’ye getirilmek suretiyle tedavileri yaptırılmış ve yaralılar tedavi sonrasında ülkelerine geri gönderilmiştir. Kosova’dan bölge dışına ilk yaralıyı çıkaran yine İHH olmuştur.
Eğitim yardımları çerçevesinde 1999–2000 eğitim yılında 10 bin Kosovalı öğrenciye kırtasiye yardımları yapılmış, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verilmiştir. Halihazırda Türkiye’de bulunmakta olan Arnavut öğrencilere burs yardımları sürmektedir. Bunun dışında insanları manevi açıdan destekleyecek çeşitli kitaplar basılarak dağıtımları yapılmıştır. Bunlar içerisinde en önemlisi kuşkusuz yüzlerce misyoner kuruluşun her alanda çalışma yaptıkları bölgede bastırılarak dağıtılan Arnavutça mealli 10 bin adet Kuran-ı Kerim’dir.

İHH’nın yetimlere yönelik çalışmaları da ilk günden itibaren sürmüştür. Bugün için Kosova’da 370 yetimin yeme-içme, giysi, eğitim ve hemen her masraflarını karşılayacak bir akarın sağlanmasında İHH önemli bir katkı sağlamıştır.
İHH savaş süresince Kosova sorununun duyurulması konusunda da önemli çalışmalarda bulunmuştur. Bunlar arasında düzenlenen basın toplantıları, imza kampanyaları, üniversite ve STK’larda çeşitli konferanslara katılım, televizyon ve radyo programlarında canlı yayınlara katılım, gazete ve dergilerde yayınlanan akademik çalışmalar ve gezi notları, yine hazırlanarak dağıtımlarının yapıldığı afiş, broşür ve el ilanları sayılabilir. İHH, hâlihazırda Kosova’daki faaliyetlerini yerel kurumların proje bazlı çalışmalarına katkıda bulunmak suretiyle sürdürmektedir.